účetnictví jablunkov, daňová evidence a personalistika.
Vedení účetnictví a daňové evidence

Naše služby

Vedení účetnictví pro firmy, neziskové organizace, spolky,........

    - vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence
    - evidence závazků a pohledávek, evidence majetku
    - zpracování bankovních a pokladních dokladů
    - kontrola úhrad
    - účetní tiskové a přehledové sestavy
    - zpracování účetních závěrek a cash flow
    - zpracování přiznání k DPH
    - záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
    - zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech
    - zpracování účetní uzávěrky a zpracování účetních sestav a výkazů
    - rekonstrukce účetnictví
    - zúčtování pracovních cest
    - zpracování účetní závěrky

Daňová evidence - jednoduché účetnictví -  pro živnostníky (OSVČ)

    - vedení daňové evidence, účetního deníku, analytické evidence
    - evidence závazků a pohledávek, evidence majetku
    - zpracování bankovních a pokladních dokladů
    - kontrola úhrad
    - účetní tiskové a přehledové sestavy
    - zpracování účetních závěrek a cash flow
    - zpracování přiznání k DPH
    - záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
    - zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech
    - zpracování účetní uzávěrky a zpracování účetních sestav a výkazů
    - rekonstrukce účetnictví
    - zúčtování pracovních cest

Mzdová agenda a personalistika

Přehledy a přiznání

Účetní a ekonomické poradenství

Zastupovaní na úřadech

Statistika

Rekonstrukce účetnictví

Odpadové hlášení - hlášení o nakládání s odpady

Intrastat